Szkolenie dealerów z programu Peugeot bez Barier


13.09.2014 Warszawa

Biały Peugeot 208 przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością

W dniach 8-12 września 2014r. w ramach programu Peugeot bez Barier odbył się pierwszy cykl szkoleń dedykowanych doradcom handlowym Peugeot z całej Polski.

W ramach szkoleń przeprowadzonych przy współpracy z Fundacją integracja, Stowarzyszeniem Niepełnosprawnych kierowców SPiNKa oraz Przemysłowym Instytutem Motoryzacyjnym PIMOT doradcy handlowi mieli doskonałą okazję bliżej poznać najważniejsze aspekty z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnością w dziedzinie psychologii, techniki i prawa.

Biały Peugeot 208 zaadaptowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością

Podczas szkolenia omówiono psychologiczne aspekty dotyczące sytuacji osób z różnymi dysfunkcjami i stosowanych wobec nich odpowiednich technik komunikacyjnych. Podkreślano również jak ważne w komunikacji z osobami z niepełnosprawnością są sposób przywitania, czy prowadzenia rozmowy.

W trakcie szkolenia uczestnicy poznali dostępne rozwiązania techniczne stosowane w samochodach, w zależności od rodzaju i zakresu niepełnosprawności. Ta wiedza pozwoli doradcom handlowym fachowo zaproponować niepełnosprawnym kierowcom najlepsze dla ich potrzeb rozwiązanie, zaś kupno samochodu z odpowiednim oprzyrządowaniem, dostosowanym do stopnia ich niepełnosprawności, zgodnie ze standardami marki obowiązującymi w sieci handlowej Peugeot stanie się o wiele łatwiejsze. Zostały również omówione aspekty prawne związane z uczestnictwem w kursach na prawo jazdy, a później w ruchu ulicznym na drogach Polski i Europy osób z dysfunkcją narządów ruchu i głuchoniemych.

W trakcie szkolenia przeprowadzono także ćwiczenia praktyczne, polegające na aranżowaniu rozmów doradcy handlowego z niepełnosprawnym kierowcą. Celem zajęć praktycznych było nauczenie doradców handlowych w jaki sposób należy prowadzić konwersację, na co zwracać uwagę, by nawiązać swobodny kontakt z osobą z niepełnosprawnością.

Szkolenie adaptatorów w PIMOcie

Podczas ćwiczeń doradcy handlowi mieli również możliwość odbycia jazdy zaadaptowanym samochodem do potrzeb kierowcy zarówno na miejscu kierowcy jak i pasażera, aby w pełni móc zrozumieć potrzeby potencjalnych klientów, z którymi będą współpracować.

Szkolenie zostało bardzo pozytywnie odebrane przez uczestników i pokazało, jak ważnym czynnikiem w działaniach doradców handlowych jest świadomość pracy i profesjonalne podejście do klienta z niepełnosprawnością. Doradcy handlowi podkreślali, także że uzyskane podczas szkolenia umiejętności komunikacyjne przydadzą im się zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Duży sukces szkoleń spowodował, że Peugeot Polska w 2015 roku planuje rozszerzyć spotkania o wszystkich doradców handlowych, pracujących w sieci Peugeot w Polsce

Dealerzy biorący udział w programie:


Znajdź dealera i dowiedz się więcej »